ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΡ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΚΟΡΝΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠ.

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

ΛΥΡΑ

ΒΙΟΛΙ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΜΟΝΩΔΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις 23/8/2023

Αρ. Πρωτ. 3066

Ρόδος, 22/8/2023

Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

ότι θα προβεί στην πρόσληψη καλλιτεχνικού – επιμορφωτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου κ των εργαστηρίων, κατά την διδακτική περίοδο 2023-2024, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο , και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους Υπεύθυνους εργαστηρίων , συνολικού αριθμού δεκαοχτώ (18) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΡ ΕΤΟΥΣ 2022

Παρασκευή 21 Οκωβρίου 2022

ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ ΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΛΙ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΝΟ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΟΥΤΟ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΩΔΙΑ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΝΤΟΥΡΙ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Αρ. Πρωτ. 2941

Ρόδος, 14/9/2022

Το ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – επιμορφωτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των εργαστηρίων, κατά την διδακτική περίοδο 2022-2023, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους Υπεύθυνους εργαστηρίων, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ