Πανήγυρις Αφάντου - Παραδοσιακή & Λαϊκή Μουσική Βραδιά