Έκθεση Pebble Art - ΒοτσαλοΠοιήματα IV - Σελίνα Κρητικού