Βραδιά Λυρικού Τραγουδιού στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου