Για μια μοναδική συναυλία, η Ζάλα και ο Βαλ Κράβος στη Ρόδο