Θεόδωρος Παπακώστας: Αρχαιολογία αγάπη μου έλα πάρε με από δω