Παρουσίαση βιβλίου Ελένης Κορδέλλα - Ένοχη Συνείδηση