Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε δομές υγείας και πρόνοιας από τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ρόδου