4 θρύλοι της Ροκ στο Χριστουγεννιάτικο χωριό Ρόδου