• Έγγραφα

Έρευνα χαρτογράφησης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα στη Ρόδο

Στοιχεία Προσώπου / Φορέα που συμπληρώνει την έρευνα

Στοιχεία υπευθύνου

Παρακαλώ συμπληρώστε

13. Ποιες από τις παρακάτω εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα μπορούσε να υποστηρίξει η περιοχή σας;

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για στατιστικούς λόγους και για λόγους έρευνας και ανάπτυξης του ΔΟΠΑΡ στον Πολιτιστικό Τουρισμό & την Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Με τη συμμετοχή σας στην παραπάνω έρευνα, βοηθάτε ουσιαστικά στην προσπάθεια εκπόνησης ενός νέου μοντέλου τουριστικής – πολιτιστικής ανάπτυξης, που προσδοκά περισσότερη κερδοφορία για όλους μας και είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Ευχαριστούμε Θερμά – ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Έντυπο υποβολής πρότασης καλλιτεχνικών δράσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)

Στοιχεία υπευθύνου

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Αναλυτικά στοιχεία της πρότασης

Σε περίπτωση που μια πρόταση είναι για εντελώς καινούρια παραγωγή που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τουλάχιστον οι κύριοι συντελεστές, καθώς και ο αριθμός των υπόλοιπων επιμέρους συντελεστών). Αν η πρόταση επιλεγεί για ένταξη στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ τότε ο ακριβής κατάλογος όλων των συντελεστών θα πρέπει να υποβληθεί πριν την υπογραφή του συμβολαίου, αλλιώς η επιλογή θα ακυρώνεται. Αν υπάρξουν αλλαγές ως προς τους βασικούς συντελεστές ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης ή/και ακύρωσης της απόφασης.

2. Σκεπτικό και αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

3. Προφίλ καλλιτεχνικών σχημάτων και βασικών συντελεστών της εκδήλωσης.

4. Αναλυτικός προϋπολογισμός δαπανών.

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΤΗ

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.