Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Φανών

Γήπεδο κατηγορίας Α2, με πλαστικό τάπητα και διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 98 μ. x 64 μ. Διαθέτει αποδυτήρια και κερκίδες χωρητικότητας 500 θεατών.

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σαλάκου

Γήπεδο κατηγορίας Α2, με πλαστικό τάπητα και διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 96 μ. x 54 μ. Διαθέτει ιατρείο , αποδυτήρια και κερκίδες χωρητικότητας 200 θεατών.

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Διμυλιάς

Γήπεδο κατηγορίας Α2, με φυσικό χλοοτάπητα και διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 94 μ. x 56 μ. Είναι φωταγωγημένο και διαθέτει αποδυτήρια και κερκίδες χωρητικότητας 100 θεατών.

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Απολλώνων

Γήπεδο κατηγορίας Α2, με πλαστικό τάπητα και διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 96 μ. x 64 μ. Είναι φωταγωγημένο και διαθέτει ιατρείο, αποδυτήρια και κερκίδες χωρητικότητας 350 θεατών.