Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αφάντου

Γήπεδο κατηγορίας Β1, με πλαστικό τάπητα και διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 100 μ. x 64 μ. Είναι φωταγωγημένο και διαθέτει ιατρείο, αποδυτήρια και κερκίδες χωρητικότητας 800 θεατών.