ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2021 -ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2021 -ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε το αγαπητό μας κοινό ότι οι προγραμματισμένες παραστάσεις του "Πρίγκιπα Λεμόνη" όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της πανδημίας, δεν θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Φεβρουάριο. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπείγουσων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού