Αρμοδιότητες

Οι δραστηριότητες του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου  (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του, προσανατολίζονται στην “ανάπτυξη και προσφορά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καλλιέργεια του καλλιτεχνικού αισθήματος και προαγωγή των τοπικών λαογραφικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. λειτουργεί για παιδιά και ενήλικες:

 • Αθλητικό τμήμα
 • Προγράμματα μαζικού αθλητισμού
 • Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
 • Ωδείο (αναγνωρισμένο από το Κράτος)
 • Χορωδίες – Φιλαρμονική Δήμου Ρόδου
 • Δημοτική Βιβλιοθήκη
 • Ιματιοθήκη
 • Κινηματοθέατρα: Δημοτικό και Ρόδον
 • Φεστιβάλ
 • Λοιπές εκδηλώσεις

Μακροπρόθεσμοι στόχοι

Σκοποί του Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:

1. Πολιτισμού και αθλητισμού και συγκεκριμένα:

 • Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς επίσης κατασκηνώσεων.
 • Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία αθλητικών, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η ανάδειξη και η προστασία μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Η ανάδειξη της σημασίας του Πολιτισμού και Παιδείας, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς η χορήγηση χρηματικών ή ηθικής αξίας βραβείων και επαίνων, η χρηματοδότηση υποτροφιών και η συνεργασία με φορείς υποτροφιών.
 • Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών και άλλων κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους, πολιτιστικούς, αθλητικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μη εμπορικού χαρακτήρα.
 • Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως σταδίων, γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χωρών άθλησης.
 • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού, σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες που ασκούν ίδιο ή παρεμφερές κοινωνικό έργο, αθλητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς συλλόγους και κάθε άλλο φορέα στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων (Ανάληψη κοινών προγραμμάτων, μελέτες, προγραμματικές συμβάσεις, διοργάνωση αγώνων, τουρνουά κ.λ.π).

2. Η οργάνωση και λειτουργία Διεθνούς Κέντρου Λογοτεχνών και Μεταφραστών και συγκεκριμένα:

 • Η οργάνωση και λειτουργία στο Δήμο Ροδίων Διεθνούς Κέντρου Λογοτεχνών και Μεταφραστών, ως κέντρου συνάντησης έργων, γνώσης, ιδεών και απόψεων έγκριτων συγγραφέων, μεταφραστών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο.
 • Η συνδρομή στο διεπιστημονικό διάλογο μεταξύ συγγραφέων, μεταφραστών και επιστημόνων μέσω εξασφάλισης των αναγκαίων όρων και συνθηκών της εργασίας τους, της ανεμπόδιστης και ελεύθερης έκφρασής τους και της προώθησης του έργου τους.
 • Η προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής και παγκόσμιας Λογοτεχνίας, των Τεχνών, της αειφορίας και των επιστημών εν γένει.
 • Κατοχύρωση συνεργασιών με παρόμοιους οργανισμούς όλου του κόσμου και διεθνείς οργανώσεις.
 • Η προώθηση των ιδεών, δικαιωμάτων και ιδανικών της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης, καθώς επίσης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.
 • Η ενθάρρυνση και υποστήριξη νέων συγγραφέων, κυρίως μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η δημιουργία και κατασκευή της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών.
 • Οι ανωτέρω σκοποί σύστασης του νομικού προσώπου εξυπηρετούν τη σημαντικότατη πολιτιστική τοπική ανάγκη αναγνώρισης και διατήρησης του χαρακτήρα και της ιστορίας του Δήμου Ροδίων, ως Κέντρου πολιτισμού με διεθνή εμβέλεια ανά τους αιώνες.

3. Είναι δυνατή από τον Οργανισμό η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών από τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, όπως δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης κ.λπ. Το νομικό πρόσωπο επιδιώκει την εξυπηρέτηση του σκοπού με τα εξής μέσα:

 • Με την κατασκευή, ίδρυση και συντήρηση και λειτουργία πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων, διεθνούς κέντρου λογοτεχνών και μεταφραστών, ψυχαγωγικών χώρων νεολαίας, χώρων άθλησης, αθλητικών κέντρων και αθλητικών υποδομών. Πνευματικά κέντρα νεολαίας με βιβλιοθήκες και χώρους αναψυχής και δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου, ωδεία, χορωδίες, καλλιτεχνικά και Μουσικά Εργαστήρια, μόνιμες θεατρικές σκηνές και ερασιτεχνικοί θίασοι, περιφερειακά θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), χορευτικοί όμιλοι παραδοσιακών χώρων, έκδοση εντύπων, εκθέσεις και προώθηση λαϊκής τέχνης και λαογραφίας, γυμναστήρια, στάδια, προπονητήρια, και γενικά με την κάθε τρόπο παροχή υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 2 και που θα στελεχωθούν και θα λειτουργούν ορθολογικά σε κάθε επίπεδο, στο κέντρο και στις συνοικίες της πόλης.
 • Με την κατάρτιση και εκτέλεση μελετητικών, κατασκευαστικών, επισκευαστικών έργων, προγραμμάτων και υπηρεσιών.
 • Με τη συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς πανεπιστήμια, ιδρύματα, σχολεία, παροικιακούς και άλλους συλλόγους και άλλους παρεμφερείς οργανισμούς, άλλους Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, για τη μελέτη, χρηματοδότηση, εκτέλεση μελετών, έργων, προγραμμάτων και προγραμματικών συμβάσεων στα παραπάνω πλαίσια.
 • Με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και τη δημιουργία και ενίσχυση των απαιτούμενων υποδομών.
 • Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Με τη σύσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο επί μέρους Επιτροπών, Θεματικών ή Τοπικών, συγκροτούμενων και από εκπροσώπους φορέων και από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία που θα επεξεργάζονται θέματα, θα εισηγούνται και θα γνωματεύουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Με τη δημιουργία κάθε μορφής δραστηριότητας που στοχεύει στην προώθηση των σκοπών του νομικού προσώπου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες προς Δημότες, Πολίτες, Επισκέπτες

Για την εγγραφή ενδιαφερομένου στα τμήματα των εργαστηρίων απαιτείται συμπλήρωση αίτησης του που κατατίθεται στο αρμόδιο γραφείο (Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων) μαζί με την ετήσια συνδρομή. Οι εγγραφές για τα εργαστήρια γίνονται το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Για εγγραφή ενδιαφερομένου στο Ωδείο, απαιτείται συμπλήρωση αίτησης εγγραφής και το αντίστοιχο ποσό εγγραφής, στη Γραμματεία του Ωδείου. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη σχολική χρονιά.

Για εγγραφή ενδιαφερόμενου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη απαιτείται συμπλήρωση αίτησης εγγραφής, πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου, φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου. Πριν από περίπου ένα χρόνο, κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου, δεσμεύθηκα απέναντί σας να προχωρήσω στην υλοποίηση έργων που έχρηζαν άμεσης προτεραιότητας. Κατά την διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης χρονιάς, λόγω της πανδημίας Covid-19, η ύπαρξη ενός τέτοιου δικτυακού τόπου δεν θα μπορούσε να μην θεωρηθεί επιτακτική και απαραίτητη προσθήκη στις ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις μου.

Καθώς η τεχνολογία έχει εισχωρήσει στην καθημερινότητά μας με νέα δεδομένα, ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Δήμου Ρόδου επιδιώκοντας την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας, προχωρά ένα ακόμη βήμα μπροστά. Μέσα από την νέα ιστοσελίδα ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για τα νέα προγράμματα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού, για τις δράσεις της Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Ωδείου και να συντελέσει στην επίτευξη του στόχου μας, να αποτελέσει η ιστοσελίδα αυτή ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο ο πολίτης θα μπορέσει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή περιήγηση!

Αλέξανδρος Κολιάδης – Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Email: proedrosdopar@gmail.com

Κύριοι/ες,

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου, τον οποίο υπηρετώ από την θέση του Διευθυντή από το 2016 εναρμονίζεται με την κοινωνία της τεχνολογίας και επιδιώκει την άμεση σύνδεση των υπηρεσιών του με όλους τους πολίτες της Ρόδου, τους οποίους θεωρεί συμμάχους για την επίτευξη νέων στόχων.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού ο πολίτης θα ενημερώνεται, θα συμμετέχει συμπληρώνοντας φόρμες ή αιτήσεις χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του, θα έχει πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων αθλητικών ή πολιτιστικών. Θερμούς χαιρετισμούς και να θυμάστε ότι είμαστε μόνο ένα «κλικ» μακριά!

Θεόδωρος Θεοδώρου – Διευθυντής Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Email: dieuthintisdopar@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. COLIADIS ALEXANDRE BASILE (ΑΛΕΞΗΣ) – Πρόεδρος
2. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιπρόεδρος
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος
4. ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – Δημότης
5. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δημότης
6. ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – Δημότης
7. ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Δημότης
8. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – Δημότης
9. ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Δημότης
10. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος
11. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ – Δημότης
12. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΒΑΣΩ – Δημότης
13. ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δημότης
14. ΙΣΚΑ ΜΑΡΙΑ – Δημότης
15. ΗΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ – Εκπρόσωπος Εργαζομένων (Αρ.Απόφασης 569/2019 Δ.Ο.Π.Α.Ρ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δημότης
2. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ – Δημοτική Σύμβουλος
3. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος
5. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Δημότης
6. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δημότης
7. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Δημότης
8. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Δημότης
9. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ – Δημότης
10. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Δημότης
11. ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ – Δημότης
12. ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Δημότης
13. ΜΑΚΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Δημότης
14. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – Δημότης
15. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – Εκπρόσωπος Εργαζομένων (Αρ.Απόφασης 569/2019 Δ.Ο.Π.Α.Ρ)